Përfshihu

Bashkohu me ne

Ju mund të bëheni anëtar i Partisë Socialiste duke plotësuar këtë formular online. Brenda një jave, koordinatori i Partisë Socialiste në zonën ku banoni do të vihet në kontakt me ju dhe do ju sjellë kartën tuaj të anëtarësisë.

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni mbiemrin

Ju lutem zgjidhni gjininë tuaj

Ju lutemi zgjidhni datën tuaj të lindjes

Ju lutemi plotësoni në profesionin tuaj

Ju lutem zgjidhni vendin tuaj

Ju lutem, përzgjidhni adresën tuaj të qëndrimit

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

LAJMET:
PROGRAMI:
Përfshihu: