Përfshihu

Bëhu vullnetar

Ne besojmë se ndryshimi vjen falë ndihmës së njerëzve si ty – energjikë, të talentuar e të përkushtuar. Fati i fushatës së ardhshme zgjedhore është edhe në dorën tënde, në kohën që do të shpenzosh dhe përkushtimin që do të japësh. Për të qënë një vullnetar i Partisë Socialiste, plotëso këtë formular online dhe brenda një jave koordinatorët tanë do të vihen në kontakt me ty.

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni mbiemrin

Ju lutem zgjidhni gjininë tuaj

Ju lutemi zgjidhni datën tuaj të lindjes

Ju lutem zgjidhni vendin tuaj

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

LAJMET:
PROGRAMI:
Përfshihu: