GET INVOLVED:

Dhuro

Kjo fushatë zgjedhore dhe aktivitetet tona të përditshme varen nga kontributi financiar i secilit prej jush. Na ndihmo për të sjellë në Shqipëri ndryshimin dhe për të vënë në jetë programin tonë për Një Rilindje Shqiptare!

Ju mund të dhuroni online në formën e një dhurate (Gift Certificate ) të mundësuar nga PayPal duke klikuar tek butoni i mëposhtëm dhe duke zgjedhur si marrës adresën e email-it

partiasocialiste2013@gmail.com

Gjithashtu mund të dhuroni në llogaritë bankare të Partisë Socialiste të Shqipërisë si më poshtë:

Banka Credins

Lek         Nr llog 288405 IBAN AL 05 2121 1016 0000 0000 0028 8405

USD       Nr llog 288407 IBAN AL 05 2121 1016 0000 0000 0028 8407

EURO    Nr llog  288408 IBAN AL 05 2121 1016 0000 0000 0028 8408

 

Banka Kombëtare Tregtare BKT

Nr llogarie 40127430

Lek           IBAN AL 4920 5110 1427 3430 CLTJCLALLA

USD         IBAN AL 4920 5110 1427 3430 CLTJCFEURA

EURO      IBAN AL 4920 5110 1427 3430 CLTJCFUSDA

Ju faleminderit

LAJMET:
PROGRAMI:
Përfshihu: