PROGRAMI

MIRËADMINISTRIM I PASURIVE NATYRORE

03 qershor 2013

ANGAZHIMI YNË: Përmirësim rrënjësor i administrimit të pasurive natyrore, duke i kthyer ato në dobi të vendit e qytetarëve

ZOTIMET TONA:

 • Politika dhe praktika që kthejnë naftën në pasuri reale të shqiptarëve, duke përmirësuar dhe bilancin e rezervave efektive të naftës në vend.
 • Politika në shërbim të rritjes së investimeve private në sterë dhe det në kërkim-zbulimin për shtimin e rezervave të naftës nga vendburimet e reja.
 • Analizim ligjëror dhe kontroll zbatimit të kontratave hidrokarbure, liçensave dhe dhënies së lejeve.
 • Vendosje e të drejtës sovrane te shtetit shqiptar mbi naftën e nxjerrë nga nëntoka shqiptare.
 • Rreth 150 milionë USD të ardhura në buxhetin e shtetit që do të mund të krijohen nga e drejta sovrane e bazuar në nivelet më të ulëta të zbatimit në botë.
 • Sigurim i të paktën 200 milion të ardhurave shtesë në ekonominë kombëtare, nga dhënia fund e vjedhjes në ciklin e prodhimit, të përpunimit dhe tregëtimit të naftës.
 • Rikonceptim i rolit, misionit dhe kapaciteteteve administrative e profesionale të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore.
 • Ringritje e Qendrës Shkencore të Naftës dhe Gazit.
 • Mbështetje projektit të ndërtimit të gazsjellësit TAP në Shqipëri.
 • Ofrojmë të gjithë kontributin e nevojshëm ligjor dhe administrativ për zbatimin e suksesshëm të këtij projekti.
 • Realizim i ciklit të plotë të nxjerrjes dhe përpunimit të naftës në vend.
 • I japim fund evazionit dhe kontrabandës që realizohet në rrjetin e tregtimit me pakicë.
 • Garantojmë cilësinë e karburantit për konsumatorët.
 • Përmirësim i legjislacionit dhe praktikave të dhënies së lejeve konçesionare duke synuar efikasitet dhe transparencë.
 • Zbatim i standardeve të Nismës për Transparencë në Industritë Nxjerrëse (Extractive Industries Transparency Initiative).
 • Ristruktuktim i Njësisë së Inspektimit dhe Shpëtimit të Minierave, si institucion teknik, shkencor e inspektues.Njësia e Inspektimit dhe Shpëtimit të Minierave, si institucion operativ në ndihmë të veprimtarisë minerare dhe të shëndetit e jetës së minatorëve.

LAJME TE TJERA:

2 mendimet tuaja për MIRËADMINISTRIM I PASURIVE NATYRORE

Postoj një koment

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

Shkruani mesazhin tuaj

PROGRAMI:
Përfshihu: