PROGRAMI

NDERIM ISH TË PËRNDJEKURVE POLITIKE

03 qershor 2013

ANGAZHIMI YNË: I japim fund abuzimit njëzetvjeçar me ish-të përndjekurit politike

ZOTIMET TONA:

 • Dëmshpërblim në vitin e parë të qeverisjes, për të gjithë ish-të burgosurat gra mbi 70 vjeç dhe ish- të burgosurit burra mbi 75 vjeç.
 • Dëmshpërblim, brenda dy viteve në vijim, i të gjithë ish-të burgosurve që janë në jetë.
 • Dëmshpërblim, i trashëgimtarëve të të pushkatuarve dhe ish-të burgosurve, nga viti i tretë i qeverisjes.
 • Gjatë dëmshpërblimit, të gjithë ish-të përndjekurve që disponojnë letra me vlerë, nuk do t’u zbritet shuma në vlerën nominale, por vetëm vlera reale e tregut ose do t’u jepet mundësia për t’i përdorur në privatizime apo transaksione të ngjashme.
 • Gjatë dëmshpërblimit, të gjithë të përndjekurve që kanë privatizuar shtëpi, nuk do t’u zbritet vlera aktuale e tregut për shtëpitë, por vetëm vlera reale e tregut në vitin 1992, vit i privatizimit masiv të ish banesave shtetërore.
 • Ngritje e një institucioni, me standarde europiane, të kujtesës historike, që do të dokumentojë dhe bëjë të aksesueshëm për publikun historinë e persekucionit nën regjimin komunist.
 • Shndërrim në muze i burgjeve të diktaturës komuniste.
 • Ngritje e varrezave monumentale për të gjithë ata që u pushkatuan nga regjimi komunist.
 • Krijim i lehtësive ekonomike dhe administrative për gjetjen dhe nderimin e eshtrave të të pushkatuarve dhe të burgosurve.
 • Nisma për mbështetjen e pjesmarrjes së tyre të barabartë në shoqëri.
 • Skema e kompensimit për ish-të përndjekurit politik do të zbatojë një shpërblim prioritar në varësi të moshës.
 • Rehabilitim moral i ish-të përndjekurve politikë, si një detyrim madhor i shoqërisë, e cila duhet të nderojë këta luftëtarë të demokracisë.

LAJME TE TJERA:

Postoj një koment

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

Shkruani mesazhin tuaj

PROGRAMI:
Përfshihu: