PROGRAMI

RESPEKT PËR VETERANËT

03 qershor 2013

ANGAZHIMI YNË: Dyfishim i masës së shpërblimit për të gjithë përfitimet e shërbimet ndaj veteranëve dhe zgjerim i spektrit të këtyre shërbimeve

ZOTIMET TONA:

 • Të gjitha shërbimet publike për veteranët do të jenë falas dhe do të përballohen nga shteti.
 • Zbatim i të gjitha detyrimeve që burojnë nga Statusi dhe Karta e Veteranit:
 • Shpërblim mujor.
 • Kurim falas në institucionet
 • shëndetësore publike.
 • Barna falas për sëmundjet kronike.
 • Udhëtim falas me mjetet e transportit urban publik.
 • Udhëtim interurban me mjetet e transportit publik me gjysmë çmimi.
 • Pushim në shtëpinë e pushimit të punonjësve dhe ushtarakëve.
 • Përjashtim nga të gjithë taksat e drejtpërdrejta.
 • Anullim i amendimit, prej qeverisë së djathtë të Ligjit Nr. 8607, datë 24.04.2000 “Për Statusin e Dëshmorit të Atdheut.”
 • Buxheti i shtetit do të parashikojë shpenzimet e nevojshme për ruajtjen, restaurimin dhe mirëmbajtjen e simboleve të historisë së LANÇ, si muzetë, Varrezat e Dëshmorëve, monumentet, bustet, lapidarët, pllakat përkujtimore, etj.
 • Respektim i emërtimeve të rrugëve dhe objekteve sociale, kulturore, ekonomike etj. që na rikujtojnë vlerat dhe historinë e LANÇ.
 • Kremtim me nderimet e merituara të datave e ngjarjeve në periudha të ndryshme të historisë dhe Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare (LANÇ).
 • Hartim i politikave të kujdesit ndaj veteranëve në bashkëpunim me veteranët dhe përfaqësuesit e organizatës kombëtare të familjeve të dëshmorëve.

LAJME TE TJERA:

Postoj një koment

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

Shkruani mesazhin tuaj

PROGRAMI:
Përfshihu: