PROGRAMI

TAKSIM I NDERSHËM

03 qershor 2013

ANGAZHIMI YNË Taksim i ndershëm progresiv që ul taksat për 95% të shqiptarëve

ZOTIMET TONA:

 • Zëvendësim i taksës së sheshtë me taksimin e ndershëm.
 • Vendosje e drejtësisë sociale përmes taksimit progresiv për të ardhurat personale.
 • Zbatim i parimit kush fiton më pak do të paguajë me pak - kush fiton më shumë do të paguajë me shumë.
 • Tatim mbi fitimin në dy nivele për biznesin: një nivel për biznesin e madh dhe një nivel më i ulët se ai ekzistues për biznesin e vogël.
 • Politikë e re fiskale, e cila mbështetet kryesisht në uljen e kostos së jetesës për shumicën e popullsisë.
 • Heqje apo përgjysmim i tatimit mbi vlerën e shtuar për ushqimet jetike të shportës.
 • Heqje e tatimit mbi vlerën e shtuar për barnat dhe shërbimet mjekësore.
 • Reduktim i ndjeshëm i tatimit mbi vlerën e shtuar për furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve familjarë.
 • Rishikim në mënyrë të plotë i të gjithë sistemit të tarifave.
 • Tarifa transparente dhe brenda mundësive të përballimit të kostos së shërbimit që ofrohet.
 • Politika fiskale të përputhëshme me modelin e ri ekonomik dhe kontribuese në lehtësimin e gjendjes kritike ku ndodhet ekonomia e vendit.
 • Politika tatimore që synojnë lehtësimin e menjëhershëm të barrës ekonomike të familjeve me të ardhura të ulëta e të mesme.
 • Taksim i ndershëm si kontribut për më shumë investime publike, më shumë vende pune dhe më shumë kërkesë konsumatore.
Ndryshim radikal në shpenzimet publike dhe në përdorimin e parave e pasurisë publike, duke siguruar sukses në zbatimin e politikës fiskale.

LAJME TE TJERA:

9 mendimet tuaja për TAKSIM I NDERSHËM

Postoj një koment

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

Shkruani mesazhin tuaj

PROGRAMI:
Përfshihu: