PROGRAMI

ZHVILLIM RURAL MODERN

03 qershor 2013

ANGAZHIMI YNË: Riorganizim i sistemit kombëtar të prodhimit rural dhe kontrollit të materialit bimor të çertifikuar, në përputhje me axhendën e Bashkimit Europian 2010-2020

ZOTIMET TONA:

 • Krijim i rrjetit kombëtar të grumbullimit dhe ruajtjes së tregtimit me shumicë:
  • me infrastrukturë të nevojshme për ruajtje afatgjatë;
  • me shërbime doganore për të lehtësuar procedurat e eksportimit;
  • me shërbime tatimore për sipërmarrësit e agropërpunimit dhe rrjetet privatë të tregëtimit;
  • me shërbime fito-sanitare për të garantuar cilësinë dheorigjinën e produkteve; me shërbime këshilluese;
  • me shërbime marketing;
  • me shërbime financiare në bashkërendime me Bankën e Zhvillimit Rural.
 • Heqje e tatimfitimit, në katër vitet e para, për industritë e reja agropërpunuese dhe lehtësi fiskale në kostot e ambalazhimit dhe paketimit.
 • Integrim i prodhimit bujqësor me Kosovën me qëllim krijimin e një tregu të përbashkët bujqësor e ushqimor dhe pasjen e një oferte të përbashkët për tregjet e eksportit.
 • Vendosje e agropërpunimit në krye të axhendës për zhvillim dhe transformim ekonomik.
 • Sigurim i rritjes integrale përmes nxitjes në zonat rurale të zhvillimit të një ekonomie me punësim të lartë.
 • Sigurim i rritjes integrale e cila do të sjellë kohezion të lartë territorial dhe social.
 • Sigurim i rritjes integrale e cila do të nxisë agropërpunimin si dhe agro e ekoturizmin.
 • Plotësim i legjislacionit në lidhje me prodhimet bazë, ato tradicionale, si dhe ristrukturimin, rehabilitimin e njehsimin e agroteknologjisë në ullishte të vjetra.
 • Hartim dhe zbatim i strategjisë së rajonizimit të kulturave.
 • Mbështetje grupeve të prodhuesve që furnizojnë sektorët e agroindustrisë me lëndë të para.
 • Krijim i lidhjeve të qëndrueshme midis sektorëve përkatës të agroindustrisë.
 • Garantim i cilësisë dhe sigurisë në të gjithë zinxhirin e prodhimit, nga ara deri në tavolinën e konsumatorit.
Përpjekje maksimale për pesëfishimin e shërbimeve bazë bankare e financiare në fshat, veçanërisht me sistemin e mikrokredive, që në dy vitet e para të mandatit.

LAJME TE TJERA:

Postoj një koment

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

Shkruani mesazhin tuaj

PROGRAMI:
Përfshihu: